POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Protección de datos persoais segundo a LOPD:

www.laurafreire.com en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, informa de que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do sitio web www.laurafreire.com, están incluídos nos ficheiros automatizados dos usuarios específicos dos servizos de www.laurafreire.com. A recollida e tratamento automatizado de datos persoais está dirixido a manter a relación comercial e a realización de información, formación, asesoramento e outras actividades deste sitio web. Estes datos só serán transferidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único propósito de cumprir o propósito anteriormente exposto.

www.laurafreire.com adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo ao protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á súa libre circulación. O usuario poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode facelo o usuario a través do correo electrónico a info@laurafreire.com.

Finalidade do tratamento de datos persoais:

Para que propósitos trataremos os seus datos persoais?
En www.laurafreire.com trataremos os seus datos persoais para os seguintes fins:

1. No caso de contratar os bens e servizos ofrecidos a través de www.laurafreire.com, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.
2. Envío de información solicitada a través do formulario de contacto indicado en www.laurafreire.com
3. Envíe boletíns (newsletters) dende www.laurafreire.com con información sobre o traballo artístico de Laura Freire.
Lembrámosche que podes opoñerte ao envío do boletín en calquera momento, enviando un correo electrónico ao enderezo indicado anteriormente ou usando o botón Desinscribirse incluído automaticamente ao final de cada boletín. Os campos destes rexistros son obrigatorios e é imposible realizar os fins expresados se non se proporcionan estes datos.

Canto tempo se recollen os datos persoais?
Os datos persoais proporcionados conservaranse sempre que se manteña a relación comercial ou se non solicite a súa eliminación e durante o período no que se puidesen derivar responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación:

O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases legais que o lexitiman:

1. A solicitude de información e / ou a contratación dos servizos de www.laurafreire.com, cuxos termos e condicións estarán a súa disposición en todo caso, antes dunha posible contratación.
2. O consentimento gratuíto, específico, informado e inequívoco, sempre que o informemos poñendo á súa disposición esta política de privacidade, que despois de lela, se está satisfeito, pode aceptar mediante unha declaración ou unha acción clara afirmativa, como a marca dunha caixa disposta a tal efecto.

No caso de que non nos facilite os seus datos ou o faga dun xeito erróneo ou incompleto, non poderemos atender a súa solicitude, sendo completamente imposible proporcionarlle a información solicitada ou realizar a contratación dos servizos.

Destinatarios:
Os datos non serán comunicados a ningún terceiro fóra de www.laurafreire.com, agás a obriga legal. Como procesadores, contratamos aos seguintes provedores de servizos, comprometéndose a cumprir as disposicións reguladoras aplicables á protección de datos no momento da contratación:

The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), con sede no 675 Ponce de Leon Ave NE. Suite 5000. Atlanta, GA 30308 EUA ofrece servizos de entrega de boletíns. Podes consultar a política de privacidade e outros aspectos legais da empresa no seguinte enlace: https://mailchimp.com/legal/

Datos recollidos polos usuarios dos servizos:

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos persoais nos servidores de hospedaxe compartidos, www.laurafreire.com non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario de GDPR.

Retención de datos de acordo coa LSSI:

www.laurafreire.com informa que, como prestador do servizo de aloxamento de datos e segundo o disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI), conserva durante un período máximo de 12 meses a información esencial para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se comezou o servizo. A retención destes datos non afecta o segredo das comunicacións e só se pode usar no contexto dunha investigación criminal ou para a salvagarda da seguridade pública, poñéndose a disposición dos xuíces e / ou xulgados ou do Ministerio que así o requira. A comunicación de datos ás Forzas e Organismos do Estado farase segundo o disposto na normativa sobre protección de datos de carácter persoal.

Dereitos de propiedade intelectual:

Laura Freire é a propietaria de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, “know how” e cantos outros dereitos están relacionados cos contidos do sitio web www.laurafreire.com e dos servizos que nel se ofrecen, así como dos programas necesarios para a súa implementación e información relacionada.

É posible compartir o contido deste sitio web con fins de difusión, sempre que se inclúa unha mención á autoría do contido e unha ligazón a este sitio web.

Propiedade intelectual do software:

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos a disposición por www.laurafreire.com, aínda que sexan gratuítos e / ou dispoñibles publicamente.

www.laurafreire.com ten os dereitos de explotación necesarios e a propiedade intelectual do software. O usuario non adquire ningún dereito ou licenza para o servizo contratado, nin sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin sobre a información técnica para o seguimento do servizo, salvo os dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e só durante a duración delas. Para calquera acción que exceda o cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito de www.laurafreire.com, quedando prohibido acceder, modificar, ver a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de www.laurafreire.com, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidente que puidese producirse en servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa de acción neglixente ou maliciosa da súa parte.

Propiedade intelectual do contido aloxado:

Proíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por www.laurafreire.com e, especialmente, de:
• O uso contrario ás leis españolas ou que viola os dereitos de terceiros.
• A publicación ou transmisión de calquera contido que, a xuízo de www.laurafreire.com, sexa violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.
• Cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que viola dereitos de propiedade intelectual de terceiros.
• A recollida e / ou uso de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físico no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.
• O uso do servidor de correo de dominio e as direccións de correo electrónico para enviar spam. O usuario ten toda a responsabilidade polo contido do seu sitio web, a información transmitida e almacenada, enlaces de hipertexto, reclamacións de terceiros e accións legais en referencia á propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores. O usuario é responsable das leis e regulacións vixentes e das regras que teñen que ver co funcionamento do servizo en liña, comercio electrónico, copyright, mantemento da orde pública, así como dos principios universais do uso de Internet. O usuario indemnizará a Laura Freire polos gastos xerados pola súa imputación nalgún caso cuxa responsabilidade era atribuíble ao usuario, incluídas as taxas e gastos de defensa legal, incluso no caso de resolución xudicial non final.

Protección da información aloxada:

www.laurafreire.com realiza copias de seguridade do contido aloxado nos seus servidores, sen embargo non é responsable da perda ou a eliminación accidental de datos por parte dos usuarios. Así mesmo, non garante a substitución total dos datos eliminados polos usuarios, xa que os mencionados datos puideron ser eliminados e / ou modificados durante o período de tempo transcorrido desde a última copia de seguridade. Os servizos ofrecidos, salvo servizos específicos de copia de seguridade, non inclúen a substitución dos contidos gardados nas copias de seguridade realizadas por www.laurafreire.com, cando esta perda é atribuible ao usuario; neste caso, determinarase unha taxa segundo a complexidade e o volume da recuperación, sempre aceptación previa do usuario. A substitución de datos eliminados só se inclúe no prezo do servizo cando a perda de contido se debe a causas atribuíbles a www.laurafreire.com

Comunicacións comerciais:

En aplicación da LSSI. www.laurafreire.com non enviará publicidade ou comunicacións promocionais por correo electrónico ou outros medios equivalentes de comunicación electrónica que non foran previamente solicitados ou expresamente autorizados polos destinatarios dos mesmos. No caso de usuarios cos que existe unha relación contractual previa, www.laurafreire.com está autorizado para enviar comunicacións comerciais sobre produtos ou servizos de www.laurafreire.com que sexan similares ás contratadas inicialmente con o cliente En todo caso, o usuario, logo de probar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle envíe máis información comercial a través das canles de atención ao cliente.

AVISO LEGAL

Laura Freire Domínguez, con NIF 44083097D, dirección Lugar A Comboa, 6, 36910 Pontevedra, non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inadecuado ou ilegal da información aparecida no sitio web de www.laurafreire.com
Dentro dos límites establecidos pola lei, Laura Freire Domínguez non asume ningunha responsabilidade pola falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou información contidos nas súas páxinas de Internet.
Os contidos e informacións non vinculan a Laura Freire Domínguez nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento xurídico de ningún tipo ao tratarse dun mero servizo ofrecido con fins informativos e informativos.
O sitio web de www.laurafreire.com pode conter ligazóns a outras páxinas de terceiros que Laura Freire Dominguez non pode controlar. Polo tanto, Laura Freire Domínguez non pode asumir a responsabilidade polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros. Os textos, imaxes, sons, animacións, software e outros contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de Laura Freire Domínguez ou dos seus licenciantes. Calquera acto de distribución, cesión, reprodución, almacenamento deberá contar co consentimento expreso de Laura Freire Domínguez.
É posible compartir o contido deste sitio web con fins de difusión, sempre que se inclúa unha mención á autoría do contido e unha ligazón a este sitio web.

Ademais, para acceder a algúns dos servizos que www.laurafreire.com ofrece a través do sitio web debes proporcionar algúns datos persoais. En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de Estes datos infórmanlle de que, ao cubrir estes formularios, os seus datos persoais serán incorporados e serán procesados nos ficheiros de www.laurafreire.com para poder prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarche das melloras do sitio web. Así mesmo, informámosche da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais, de xeito gratuíto por correo electrónico a info@laurafreire.com